Wil je graag lid worden, vul dan dit inschrijvingsformulier in. Het lidgeld voor 2024 bedraagt 95€ (90€ voor bestaande leden die voor eind 2023 betalen) en kan je betalen door overschrijving op rekening nr: BE02 0016 9202 3540 op naam van vzw Vereniging van Vlaamse Vliegvissers. Eens je je lidgeld gestort hebt, wordt je naam in de mailing list opgenomen. Je wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

 

Weet je nog niet zeker of onze vereniging iets voor jou is? Neem dan hieronder even door wat je bij ons zoal kan leren en/of vervolmaken. Indien je vragen hebt kan je ons contacteren via dit contactformulier.

 

Werptechnieken

Het presenteren van een kunstvlieg op de meest natuurlijke manier en in alle denkbare omstandigheden, vereist van de vliegvisser dat hij alle technieken van het werpen volledig beheerst.

Deze werptechnieken worden zowel in theorie als in praktijk aangeleerd of verbeterd. Wekelijks, en dit gedurende een zestal maanden, wordt op woensdagavond dan ook intens geoefend op alle onderdelen van het werpen, zoals de forehand- en backhandworpen, horizontaal en verticaal werpen, rol- en parachuteworpen, afstandsworpen, droge en natte vlieg worpen, enzovoort. De lessen gaan door elke woensdag vanaf 1900h in het Runcvoortpark vanaf de eerste woensdag van april tot mid september.

 

Vliegbindtechnieken

Vliegbinden geeft de vliegvisser niet alleen het genot om met eigen gemaakte kunstvliegen erop uit te trekken, maar verschaft eveneens de nodige kennis en informatie aangaande de insecten die door deze kunstvliegen worden nagebootst.

De keuze van de juiste kunstvlieg in alle denkbare situaties is van onschatbare waarde om tot goede vangstresultaten te komen. Onze club organiseert dan ook wekelijks, en dit gedurende een zestal maanden, op woensdagavond een bindsessie waarbij niet alleen dieper wordt ingegaan op de vereiste bindtechnieken en  materialen, maar wordt er tevens de noodzakelijke kennis doorgegeven zoals nabootsing van het insect, het presenteren van de kunstvlieg, welke waters kunnen met deze kunstvlieg bevist worden, wanneer moet welke kunstvlieg gebruikt worden, enzovoort. Deze lessen gaan door elke woensdag vanaf 1900h voor de beginners (vanaf 2030h voor de gevorderden) in ons clublokaal en dit vanaf mid september tot eind maart.

 

Materiaalkennis

Het juiste materiaal aanschaffen aan de juiste prijs is belangrijk om binnen de grenzen van een aanvaardbaar budget te blijven. In onze club wordt begeleiding voorzien om tot een geleidelijke en correcte uitbouw van uw uitrusting te komen. Zo wordt advies en informatie aan leden verschaft aangaande de aankoop van bindmaterialen, bindgereedschap, vliegenhengels en -lijnen, leaders, enzovoort

 

Onze club is aangesloten bij de 'Federatie van Vlaamse Vliegvissers', zodat al onze leden kunnen genieten van een hengelsportverzekering en het tijdschrift “De Vlaamse Vliegvisser”

 

 

De club activiteiten zijn opnieuw begonnen.

 

Bindavonden elke woensdag vanaf 1930h

 

Werplessen starten vanaf 3 april elke woensdag om 19h in het Runcvoortpark