Corona

Ten gevolge het Corona virus zijn onze activiteiten tijdelijk opgeschort tem 3 april 2020.

Afhankelijk van de evolutie van de situatie wordt deze datum aangepast.