Nuttige data in 2015

7 januari: Eerste bindavond 2015

 

14 januari: Algemene ledenvergadering

 

31 - 1 februari: Beurs Charlerloi

 

25 maart: Tweedehandsbeurs in ons clublokaal

 

28 maart: Clubfeest begin visseizoen

 

1 april: Eerste werplessen in het Runcvoortpark