Betaling lidgeld 2015

Zoals jullie weten hebben we gevraagd om het nieuwe lidgeld van 65€ over te schrijven voor het jaar einde. Het rekeningnr is: BE02 0016 9202 3540 (BIC: GEBABEBB). Graag je naam + lidgeld 2015 vermelden.

 

Voor wie dit nog niet gedaan heeft is het nog niet te laat. Als jullie dit tijdig doen is het voor het bestuur gemakkelijker om de ledenlijsten en lidkaarten in orde te brengen.

 

In de loop van januari 2015 kunnen jullie dan je nieuwe lidkaart afhalen op de clubavonden.


Er zal aan de betaalde leden een nieuw paswoord voor de ledenpagina van de website medegedeeld worden. Moest je dus in januari geen toegang meer hebben, kijk na of je betaald hebt, en contacteer eventueel iemand van het bestuur voor je nieuwe paswoord.